Κλασσικοί ακίνητοι μηχανισμοί (αγκύλια, «σιδεράκια»)

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Κλασσικοί Ακίνητοι Μηχανισμοί (Αγκύλια, «Σιδεράκια»)

Χρησιμοποιούνται για την αντιμετώπιση της πλειοψηφίας των περιπτώσεων σε παιδιά και εφήβους. Η ποιότητα των αγκυλίων έχει μεγάλη σημασία για το τελικό αποτέλεσμα καθώς κυκλοφορούν διαφορετικοί τύποι με βάση την τελική επιθυμητή θέση του κάθε δοντιού. Στο ιατρείο μας χρησιμοποιούνται τα χαμηλού προφίλ (μη ογκώδη) μεταλλικά bracket Victory της 3Μ, καθώς και κόλλες και βοηθητικά ελαστικά της ίδιας εταιρίας, υψίστης ποιότητας με πιστοποιημένη διαδικασία παραγωγής.

Χαμηλότερης ποιότητας υλικά, πέρα από κίνδυνο λόγω κακής κατασκευής ή βιοσυμβατότητας, φέρουν και χειρότερης ποιότητας αποτέλεσμα, οπότε και δεν τα χρησιμοποιούμε.

Φυσικά, τα bracket μας τοποθετούνται αποκλειστικά σε έναν ασθενή και σε καμία περίπτωση δεν επαναχρησιμοποιούνται.