Μικροστηρίγματα

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Μικροστηρίγματα

Τα μικροστηρίγματα (mini-screws, TADs-Temporary Anchorage Devices) είναι μικρές βίδες τιτανίου-πλήρως βιοσυμβατές- που τοποθετούνται σε περιπτώσεις όπου χρειάζεται αυξημένη στήριξη για την μετακίνηση δοντιών. Αποτελούν αποτελεσματικό υποκατάστατο της εξωστοματικής στήριξης και χρησιμεύουν όταν έχουμε απώλεια δοντιών στήριξης (δηλαδή δοντιών που θα χρησίμευαν για την μετακίνηση άλλων δοντιών).

Η τοποθέτησή τους γίνεται από τον ορθοδοντικό με ελαφριά τοπική αναισθησία, χωρίς τη δημιουργία εκτεταμένου τραύματος (άνοιγμα ούλων/κρημνού, ράμματα). Παραμένουν στο στόμα μόνο κατά τη διάρκεια που χρειάζονται (κατά μέσο όρο περίπου εννέα μήνες) και η αφαίρεσή τους είναι ανώδυνη καθώς γίνεται πολλές φορές χωρίς να χρειάζεται αναισθητοποίηση της περιοχής.