Κινητά – Λειτουργικά μηχανήματα

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Κινητά - Λειτουργικά Μηχανήματα

Χρησιμοποιούνται σε παιδιά μικρότερων ηλικιών κυρίως, σε περιπτώσεις όπου χρειάζεται επέμβαση για διόρθωση λειτουργικών δυσαρμονιών (πχ βαθιά τραυματική δήξη, ανοιχτή δήξη, σταυροειδής σύγκλειση) ή σε συνδυασμό με ακίνητους μηχανισμούς για ένα ολοκληρωμένο αποτέλεσμα.