Κινητά μηχανήματα άπνοιας ύπνου

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Κινητά μηχανήματα άπνοιας ύπνου

Ασθενείς με άπνοια ύπνου ήπιας μορφής ή που δεν μπορούν να δεχτούν τη συσκευή συνεχούς θετικής πίεσης αεραγωγών (CPAP- Continuous Positive Airway Pressure), μπορούν να επωφεληθούν από την κατασκευή ειδικών ναρθήκων που κρατούν την κάτω γνάθο σε πρόσθια θέση, αλλάζοντας έτσι το χώρο της αεραγωγού οδού κατά τον ύπνο, μειώνοντας, έτσι, δραματικά την ένταση του ροχαλητού και βελτιώνοντας την ποιότητα ζωής των ασθενών.