Περιστατικά

Μεγάλο διάστημα, σταυροειδής, ανεπάρκεια χώρου για κυνόδοντες

Βαθιά τραυματική δήξη, 'κλειδωμένη' κάτω γνάθος

Βαθιά δήξη, έντονος συνωστισμός κάτω

Έντονος συνωστισμός άνω και κάτω

Μεγάλη πρόταξη τομέων, βαθιά δήξη, σταυροειδής, συνωστισμός

Μεγάλη πρόταξη τομέων, συνωστισμός

Συνωστισμός, σταυροειδής, ανοιχτή σκελετική σχέση

Έντονος συνωστισμός κάτω, βαθιά δήξη, ανεπάρκεια χώρου για κυνόδοντες

Συνωστισμός, διάστημα, σταυροειδής, ανοιχτή σκελετική σχέση

Αυξημένη πρόταξη τομέων, συνωστισμός

Αγενεσία πλαγίων άνω, σταυροειδής, συνωστισμός κάτω

Συνωστισμός, σταυροειδής

Βαθιά δήξη, διάστημα

Έντονος συνωστισμός και σταυροειδής σύγκλειση